“ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਵ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ  ਆਵਾਜਾਈ  ਸਹੂਲਤਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ “

ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿਚ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ

1
ਬੱਸਾਂ
1
ਕਰਮਚਾਰੀ
1
ਡਿਪੂ
1
ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ

Last Updated on